Derneğinizin faturalandırılamayan giderleri için muhtasar beyanında vergisi ödenen harcamaların makbuzudur.İşçilik,maaş ödemeleri vb.