Dernekler kar amacı gütmeyen en az 7 gerçek ve ya tüzel kişiliğin ortak bir amaç için bir araya gelip gerekli bildirimler yapılıp izinler alınarak sivil toplum faaliyetlerini gerçekleştirdiği kuruluşlardır.

Dernek kuruluşu için;

1)7 kişinin kimlik bilgilerini içeren Dernek Kuruluş Bildirimi

2)Derneğin amaç ve faaliyetler şemasını gösterip bir nevi derneğin iç mevzuatsal anasayal gösterimi olan Dernek Tüzüğü

3)Dernek kurucu üyelerinin iletişim ve adres bilgilerini içeren Dernek Tebligat Listesi

İstenilen öncelikli evraklardır.Onay aşamasının ardından vergisel yükümlülük boyutları ile alakalı işlemler için noter evrakları onaylanır ve banka hesapları açılır.Derneğin makbuzları ve kaşe-mühür işlemlerinin de tamamlanması ile dernek kuruluş aşaması tamamlanır.