Dernekler kuruluş aşamasında derneğin nakdi ve ayni işletmeleri için dernek makbuzları bastırmaları gerekmektedir.Bir derneğin ihtiyaçları doğrultusunda 5 farklı makbuza ihtiyacı olmaktadır.